Hanke

Ekotehokas rakentaja -hanke on Pohjanmaan ELY-keskusken rahoittama hanke (syksy 2013 -2014). Hanke on jatkoa pirkaanmaalaisten rakennusalan jätehuoltoa tutkineelle EnviroHelp – hankkeelle.

HANKKEEN HYÖDYT YRITYKSILLE

1. Hankkeessa mukana olevien yritysten ympäristöasioiden tuntemisen taso kasvaa hankkeen aikana tehtyjen selvityksien avulla

2. Hankkeessa mukana olevien yritysten ympäristöasioiden hallinnan taso kasvaa hankkeen aikana kehitettävien koulutuksien/palveluiden avulla, mikä johtaa jätehuolto– ja energiakustannuksien alenemiseen

3. Hankkeen tutkimusten ja innovatiivisten ratkaisujen avulla voidaan saada aikaiseksi uusia jätehuollon ja energiatehokkuuden ratkaisuja.

HANKETOIMIJAT

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös mm. Skanska Oy, Lemminkäinen Oyj, Delete Group, Flaaming Oy, Tampereen Teknillinen Yliopisto.

 

Ekotehokas rakentaja yhteislogo


HANKKEEN TULOKSET

Ekotehokas Rakentaja-hankkeessa pyritään kartoittamaan pirkanmaalaisten rakennustyömaiden nykytila, hyvät käytännöt ja kehityskohteet jätehuollon ja energiatehokkuuden suhteen ja etsimään ratkaisuja niihin. Ratkaisuja etsitään mm. aihealueisiin liittyvien koulutusten suunnittelulla, hyvien käytänteiden jakamisella sekä uusien innovaatioiden kautta.

Hankkeiden tuloksia tullaan esittelemään hankeen loppuseminaarissa marraskuussa 2014.

YHTEYSTIEDOT

Hankekoordinaattori
Tiia Ristanen
p. 044 7906 377
tiia.ristanen@takk.fi