Rakennustyömaista ekotehokkaita oikeilla työkaluilla ja toimenpiteillä

Ekotehokas rakentaja -hanke on uudenmaan ELY-keskusken rahoittama rakennustyömaiden ympäristöasioiden kehittämiseen tähtäävä hanke.

TAVOITTEET

1. Hankkeen tavoitteena on auttaa pirkanmaalaisia rakennusalan yrityksiä varautumaan jätehuollon tuleviin muutoksiin kehittämällä yrityksille soveltuvia innovatiivisia palveluita ja koulutuksia.

2. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja rakennusalan yritysten energianku lutuksen vähentämiseen ja hallintaan.

3. Tavoitteena on myös EnviroHelp -hankkeen (TYKE – hanke 2012-2013 Pirkanmaan ELY) jatkaminen
kohderyhmänä rakennusalan yritykset.